i
ABI/INFORM Global
Tidskriftsartiklar om management, ekonomi, reklam, samhällsfrågor och politik ur ett ekonomiskt perspektiv.
Ingår i Libsearch
Access World News Research Collection (NewsBank)
Nyheter från hela världen. Se A-Z Source list för vilka källor som ingår och från vilka år. Eller sök på ett ämne och filtrera resultatet på source type t ex dagstidningar, eller source name.
Ingår i Libsearch
ACM Digital library
Tidskriftsartiklar och konferensrapporter om människa-dator-interaktion, mjukvara, databassystem och programmering.
Ingår i Libsearch
AIP Scitation
Tidskriftsartiklar från American Institute of Physics. Malmö universitet har prenumeration på ett tiotal titlar.
Ingår i Libsearch
Altinget
Altinget försöker förmedla politiska nyheter på ett opartiskt och öppet sätt och samtidigt bidra med fördjupningar, analyser och debatter. Altinget förmedlar nyheter genom sina sakpolitiska portaler och via sina nyhetsbrev.

Altingets portaler:
 • Arbetsmarknad
 • Bo & Bygg
 • Civilsamhälle
 • EU
 • Infrastruktur
 • Miljö & Energi
 • Omsorg
 • Rikspolitik
 • Säkerhet
 • Utbildning
 • Vård och hälsa
Nyhetsbreven är nischade inom de olika områdena, vill du sätta upp eller ändra din ämnesbevakning kontakta Altinget via adm@altinget.se
American Chemical Society, ACS
Tidskriftsartiklar från American Chemical Society.
Ingår i Libsearch
Annual Reviews
Översikter av forskningslitteratur inom ämnesområden som psykologi, miljö, statsvetenskap, antropologi, hälsa, sociologi.
Ingår i Libsearch
Applied Social Sciences Index and Abstracts, ASSIA
Tidskriftsartiklar inom hälsa, socialt arbete, psykologi, sociologi, ekonomi och politik, etniska relationer och utbildningsvetenskap.
Ingår i Libsearch
APS - American Physical Society
Tidskriftsartiklar från American Physical Society.
Ingår i Libsearch
Artikelsök
Sök artiklar från svenska tidningar och tidskrifter mer än 30 år tillbaka i tiden. Många av artiklarna hittar du direkt i Artikelsök, annars kan du söka vidare efter dem i t ex Libsearch, Mediearkivet eller Tidskrifter A-Ö.
Arts & Humanities Citation Index/Web of Science
Ingår i Web of Science Core Collection.
Ingår i Libsearch
ASM Handbooks
ASM Handbooks innehåller handböcker inom materialvetenskap och är en av de bäst kända källorna för information om järn-metaller och icke-järnmetaller.
Här finns artiklar, illustrationer, tabeller, diagram, specifikationer och praktiska exempel.
BMJ Journals
Tidskriftsartiklar inom medicin.
Ingår i Libsearch
Brill
Tidskrifter inom inom humaniora, men även juridik, internationell rätt och folkrätt. I Malmö universitets prenumeration ingår fulltext till artiklar från 2000 och framåt.
Ingår i Libsearch
Britannica online
Webbversionen av uppslagverket Encyclopedia Britannica. Du söker även i ordböcker från Merrialm-Webster och länkas vidare till information på webben och artiklar från EBSCO och Proquest. Encyclopedia Britannica finns även som app till Iphone och Ipad.
Ingår i Libsearch
Browzine
Med Browzine kan du söka bland de flesta av bibliotekets tidskrifter, samla dina favorittidskrifter i en egen bokhylla, spara och läsa artiklar. Finns även som app för telefon och surfplatta.
Byggforskningsrådets (BFR) skrifter 1942-2000
BFRs webbplats har skapats för att tillgängliggöra all den litteratur som producerades under nästan 60 år. Litteraturen består av allt från smalare forskningsrapporter till praktiska handböcker riktade till branschen. I stort sett i alla ämnen inom byggande och samhälls- planering behandlades.

Vid sökning sker direktlänkning till Libris nationella bibliotekskatalog där det framgår vilka bibliotek som tillhandahåller skriften.

Ett urval av skrifter har inskannats i sin helhet till PDF-format.
Cambridge Core
Tidskrifter och e-böcker från Cambridge University Press.
Ingår i Libsearch
Cinahl
Tidskriftsatiklar inom omvårdnad och hälsa. I denna Cinahl-profil rensas sökrutan efter varje sökning, och snävare termer inkluderas från thesauren ("explode") (ändrat 2022-06-09).
Ingår i Libsearch
Cochrane Library
Cochrane Library innehåller tre databaser inom evidensbaserad medicin:
Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) samt Clinical Answers
Ingår i Libsearch
Conference Proceedings Citation Index – Science
Ingår i Web of Science Core Collection.
Ingår i Libsearch
Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities
Ingår i Web of Science Core Collection.
Ingår i Libsearch
Criminology collection (ProQuest)
Här söker du samtidigt i Criminal Justice Database och National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) Abstracts Database.
De Gruyter eböcker
E-böcker inom olika ämnen.
Ingår i Libsearch
Digitala forskarsalen
I Digitala forskarsalen från Riksarkivet kan du ta del av digitala arkivsamlingar med kyrkböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, bouppteckningar, foton på straffarbetsfångar, sjömän, krigsarkivets porträttsamlingar och mycket mer. Det finns 65,5 miljoner publika bilder.

Här finns också material som gör forskningen enklare i form av sökbara register och databaser (ca 30 miljoner poster). Folkräkningen, Sveriges befolkning är den mest använda av dem. Den innehåller ca 21 miljoner sökbara personer som levde i Sverige mellan åren 1860–1930.
Directory of Open Access Journals, DOAJ
Databas över kvalitetskontrollerade open access-tidskrifter.
Ingår i Libsearch
DiVA
Forskningspublikationer och studentuppsatser från Malmö universitet
DOAB - Directory of Open Access Books
Databas över kvalitetskontrollerade open access-eböcker
DOI resolver
Sök upp artiklar utifrån DOI-nummer
East View E-books
 • Current Digest Soviet/Russian Domestic Policy Series - 1991-93, 1993 till 1995 och 1996, 3 volymer.
 • Current Digest USSR Today Series - översättningar av Soviet press articles 1977-91, 4 volymer.
 • Countdown to War in Georgia: Russia's Foreign Policy and Media Coverage of the Conflict in South Ossetia and Abkhazia
Ebook Central
Ebook Central innehåller en stor mängd e-böcker inom flera olika ämnen.
Ingår i Libsearch
eBook Collection EBSCO
Ebsco eBook collection innehåller en stor samling e-böcker inom en mängd olika områden.
Några böcker kan endast läsas av en person i taget, dessa går inte heller att ladda ner.

Genom att skapa ett konto på plattformen kan du skapa bokmärke, skriva kommentarer och stryka under text i böckerna.

Ingår i Libsearch
EBSCO Databaser
I EBSCO hittar du flera olika databaser, t ex ERIC, SPORTDiscus och CINAHL.
Ingår i Libsearch
Education Research Complete, ERC
Tidskriftsartiklar inom pedagogik och undervisning. Alla nivåer inom undervisning täcks, från tidig barndom till högre utbildning.
Ingår i Libsearch
Emerald Journals
Tidskrifter inom främst företagsekonomi, organisation och ledarskap från förlaget Emerald.
Ingår i Libsearch
Emerging Sources Citation Index/Web of Science
Ett komplement till Web of Science övriga index, för titlar som är under review av Web of Science.
Ingår i Libsearch
English-Corpora.org
Engelsk corpus, dvs samling med engelsk språkdata, används inom lingvistik-studier.
ERIC via EBSCO
ERIC är en amerikansk databas över artiklar och böcker med inriktning på utbildning, pedagogik och psykologi. Börja gärna din sökning i tesaurusen för ett bättre resultat.
Ingår i Libsearch
ERIC via ProQuest
ERIC är en amerikansk databas över artiklar och böcker med inriktning på utbildning, pedagogik och psykologi. Börja gärna din sökning i tesaurusen för ett bättre resultat.
Ingår i Libsearch
Essential Science Indicators
Bibliometrisk information och trender baserat på Web of Science.
European Patent Office (EPO)
Hos European Patent Office hittar du flera olika databaser där man kan söka patentinformation.
Europeana
Europeana samarbetar med europeiska arkiv, bibliotek och museer för att sprida kulturarv i utbildnings- och forskningssyfte och för nöjes skull. Samlingarna har särskilda teman som konst, mode, musik, fotografi och första världskriget men innehåller också gallerier, bloggar och utställningar som informerar och inspirera
Fredsarkivet
Fredsarkivet (tidigare känt som Folke Bernadotte-samlingarna) samlar, digitaliserar och tillgängliggör dokumentation om svenskt deltagande i internationella fredsinsatser genom tiderna. Materialet nås kostnadsfritt i en digital databas och tillgängliggörs även genom digitala utställningar. Fredsarkivet är en del av FBA - Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. Tjänsten kräver ett personligt konto.
Gale Virtual Reference Library
Samling med uppslagsverk och ordböcker inom många olika ämnen. Välj mellan att söka i ett av uppslagsverken eller sök samtidigt i flera.
Ingår i Libsearch
Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet via Lantmäteriet
Via Geodataportalen kan du ta del av informationsfilmer om avtal, myndigheternas data och hur nedladdningstjänsten GET fungerar. Studenter och anställda vid Malmös universitet kan dessutom ladda ner geodata via GET-tjänsten.

Nedladdningstjänsten GET
Google Scholar
Google Scholar är ett alternativ till Libsearch när du söker efter vetenskapliga artiklar. Du bkanställa in Google Scholar så att länken till fulltext visas om biblioteket har artikeln. Gå till Bibliotekslänkar i Google Scholars inställningar. Sök på Malmö University och välj Malmö University - Fulltext via Mau.
Greenfile
Referenser till böcker och tidskriftsartiklar med fokus på relationen mellan människan och miljön.
Ingår i Libsearch
Historisches Wörterbuch der Rhetorik Online
Historisches Wörterbuch der Rhetorik, (Historical Dictionary of Rhetoric) är ett övergripande referensverk inom retorik.

Artiklarna är tematiskt länkade till varandra för ett erbjuda användaren så innehållsrik information som möjligt.
Ingår i Libsearch
Historiska kartor
I Historiska kartor visar Lantmäteriet stora delar av sin kartskatt. Här finns mer än en miljon historiska kartor från hela Sverige från perioden 1628-1927

Kom igång med Historiska Kartor.
Idunn
Nordiska tidskrifter inom olika ämnen.
Ingår i Libsearch
IEEE Xplore / IEEE Electronic Library (IEL)
Tidskrifter, konferensbidrag och standarder inom teknik, datavetenskap och kommunikation.
Ingår i Libsearch
IEEE Xplore / IEEE/IET Electronic Library (IEL) (alternativ inloggningslänk)
Alternativ inloggningslänk som inte går via proxy.
Ingår i Libsearch
International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences 2nd ed
Uppslagsverk med längre introducerande artiklar (ca 4 sidor/uppslagsord) till ämnen, personer och metoder inom sociologi, historia, filosofi, pedagogik, statsvetenskap mm. Du får också lästips och referenser till ämnet.
Ingår i Libsearch
Izvestiia (2017-) (Eastview)
Prenumeration på ryska dagstidningen Izvestiia 1917-, se arkivet för äldre nummer.
Izvestiia Digital Archive (1917-2016) (Eastview)
Arkiv för ryska dagstidningen Izvestiia, från första numret 1917 tom 2016.
Journal Citation Reports
Med Journal Citation Reports kan du jämföra och utvärdera vetenskapliga tidskrifter. I databasen finns information om t ex vilka tidskrifter som är mest citerade, vilka tidskrifter som har högst impact factor.
Journals A-Z
I Journals A-Z hittar du alla tidskrifter som Malmö universitetsbibliotek prenumererar på.
JP Student Arbetsrätt
JP Student Arbetsrätt är ett verktyg för att inhämta och nyttja rättsinformation. Systemet, som uppdateras dagligen, innehåller omfattande databaser med lagar, förarbeten och domar. Verktyget innehåller även förklarande kommentarer av samtliga större lagar på arbetsrättsområdet. En pedagogisk genomgång av rättskällor, tolkning och sökning av rättsinformation ingår också i systemet.
JP Student Förvaltning
JP Student Förvaltning är en tjänst med fokus på Förvaltningsrätt.

Här får du omvärldsbevakning med fokus på förvaltningsrättsliga frågor, artiklar och analyser av experter inom området, samt lagar och förarbeten inom området.
JP Student Migration
JP Student Migration är en tjänst som är anpassad för studier om migration och kan användas av alla, oavsett juridiska förkunskaper. Tjänsten ger också tillgång till kommentarer och förklaringar till hur olika lagar används och tolkas.
JP Student Sjukvård
JP Student Sjukvård vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och som behöver veta vilka rättsliga regler som gäller inom området.

I JP Student Sjukvård hittar du också analyser om hälso- och sjukvårdsrättsliga frågeställningar samt referat av domar inom området, ibland med en kommentar till. Analyserna skrivs av experter.
JP Student Skola
JP Student Skola är ett verktyg för att inhämta och nyttja rättsinformation på skolområdet. Systemet, som uppdateras dagligen, innehåller omfattande databaser med lagar, förarbeten och domar. I ”Frågor och Svar” finns frågor som ställts av skolledare och de svar de fått av skoljuridikexperter. En inblick i de juridiska dilemman privata och kommunala utbildare ställs inför och lösningar på dessa. Verktyget innehåller även förklarande kommentarer av Skollagen, ner på paragrafnivå . En pedagogisk genomgång av rättskällor, tolkning och sökning av rättsinformation ingår också i systemet.
JP Student Social
JP student social är ett verktyg för att inhämta och nyttja rättsinformation på socialrättsområdet. Systemet innehåller omfattande databaser med lagar, förarbeten och domar. Verktyget innehåller även förklarande kommentarer av samtliga större lagar på socialrättsområdet. En pedagogisk genomgång av rättskällor, tolkning och sökning av rättsinformation ingår också i systemet.
JSTOR
Tidskrifter och e-böcker inom samhällsvetenskap och humaniora. Tidskrifterna finns tillgängliga i JSTOR från sitt första nummer, ibland så långt tillbaka som 1800-talet. Vi har tillgång till Arts & Science I-XII av tidskrifter i JSTOR och böcker inom Political Science, Language & Literature samt Sociology.
Ingår i Libsearch
Juno
JUNO är en svensk juridisk tjänst som förutom lagar, författningar och domar i högre rättsinstanser bland annat innehåller: Norstedts juridik lagkommentarer, Lexino lagkommentarer, Karnov lagkommentarer, e-böcker, tidskrifter samt Legal English dictionary.
Karger
Karger innehåller innehåller tidskrifter och bokserier inom medicin och odontologi. Exempelvis Pain and Headache, Monographs in Oral Science, Current Problems in Dermatology och World Review of Nutrition and Diatics. I Malmö universitets prenumeration ingår fulltext till artiklar från 1998 och framåt.
Ingår i Libsearch
Karnov Open
Karnov Open är en kostnadsfri tjänst från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade.
KLARA
KLARA är en databas för Kemikalieinspektionen.
I Kemikaliedatabasen kan man söka på produktnamn, CAS-nummer eller artikelnummer. I databasen hittar man klassificering, risk-brandklass, avfalls- och transportinformation.

Kemikaliehanteringsdelen kräver inloggning och är ett verktyg för de som arbetar med kemikalier inom högskolan. För att få inloggning krävs att man genomgått utbildning.
Knowledge Unlatched
Knowledge Unlatched är en plattform för öppet tillgängliga e-böcker. Finansieringen görs av deltagande bibliotek men titlarna är tillgängliga för alla.
Kompass Easybusiness
Kompass är ett söksystem för den som söker leverantörer och kunder.
Kompass har information om företag, befattningshavare, varumärkesnamn och agenturer över hela världen.

Om du vill spara sökningar eller anteckningar döp gärna dessa med ditt namn först då systemet är gemensamt och synligt för alla.
Det är tyvärr inte möjligt att skapa egna konton för detta.
Film om Kompass
Kriterium
Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker.
Kriterium är ett nytt sätt att kvalitetsmärka vetenskapliga böcker med en certifiering som ska säkerställa och visa att en vetenskaplig bok genomgått en kontrollerad peer review-process. Kriterium-märkningen innebär också att boken ska finnas fritt digitalt tillgänglig, open access.
Ingår i Libsearch
Lagrummet
Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.
Landguiden
I Landguiden finns uppdaterad information om alla världens länder, konflikter och organisationer.

Du kan även jämföra länder statistiskt och få svaren i tabeller och diagram.
Lecture Notes in Computer Science
I Springers bokserie Lecture Notes in Computer Science, (LNCS) publiceras konferenspapper, workshops och monografier inom datavetenskap.

Serien som startades 1973, uppdateras årligen med ca 400 volymer.
Lexin ordböcker, lexikon
I Lexin hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Du kan även lyssna till uttalet av svenska ord.
Libkey.io
Sök artiklar via DOI och PMID och se om den finns på Malmö universitetsbibliotek
Library and Information Science Abstracts, LISA
Artiklar inom informations- och biblioteksvetenskap. Innehåll från 1969 och framåt.
Ingår i Libsearch
Library, Information Science & Technology Abstracts, LISTA
Artiklar inom informations- och biblioteksvetenskap. Innehåll från mitten av 1960-talet och framåt.
Ingår i Libsearch
LIBRIS
I Libris kan du hitta böcker inom ditt ämne som finns på något annat bibliotek i Sverige, du ser också all litteratur som är utgiven i Sverige. När du använder länken från bibliotekets webb är Malmö universitetsbibliotek satt som favorit/mina bibliotek. Då ser du direkt om boken finns här, och du får länkar till fjärrlån mm.
Libsearch
I Libsearch hittar du bibliotekets böcker och tidskriftsartiklar. Du kan förfina din sökning efter hand till t ex ”Peer review och vetenskapligt material” eller göra din sökning bredare genom att bocka ur avgränsningen "Elektroniskt och tryckt material via biblioteket".

Libsearch är Malmö universitetsbiblioteks version av discovery-söktjänsten EDS från EBSCO.
Ingår i Libsearch
Libsearch
Länk utan inloggning för dig som inte är studerar eller jobbar på Malmö universitet.
Ingår i Libsearch
Libsearch - Handbooks Books Encyclopedias
Libsearch - Handbooks Books Encyclopedias är ett sökverktyg för fulltextsökning i bibliotekets handböcker, metodböcker och uppslagsverk, en del e-böcker kommer också med i sökningen. Tjänsten bygger på discoverytjänsten EDS från EBSCO och är under test
Libsearch - Supplement
Libsearch - supplement är ett sökverktyg som går utanför bibliotekets vanliga söktjänst Libsearch. Systemet går utanför bibliotekets bestånd och kanske även utanför det som är accessbart.
Libsearch - supplement är en version av discovery-söktjänsten EDS från EBSCO.
Linguistics and Language Behavior Abstracts, LLBA
Information om artiklar, böcker och avhandlingar om språkvetenskap, t ex fonetik, syntax och semantik. Information från 1973 och framåt.
Ingår i Libsearch
Läroplaner från Skolverket (äldre digitaliserade läroplaner)
Göteborgs universitet har digitaliserat alla äldre svenska läroplaner.
Läroplaner från Skolverket (nu gällande)
Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och vuxenutbildningen styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.
Här finns även allmänna råd som stöd för verksamheternas arbete att leva upp till bestämmelserna.

För äldre läroplaner se Göteborgs universitets samling av äldre digitaliserade läroplaner.
Malmö universitets bibliotekskatalog
Vi rekommenderar att du söker i Libsearch istället.
Ingår i Libsearch
MathSciNet
Information om artiklar, böcker och forskning om matematik. Innehåll från 1940 och framåt.
Ingår i Libsearch
MathSciNet via EBSCO
Information om artiklar, böcker och forskning om matematik. Innehåll från 1940 och framåt.
Ingår i Libsearch
Mediearkivet
Tidningsartiklar i fulltext, publicerade efter 1981. Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv för tryckta dagstidningar, tidskrifter och affärspress. Mediearkivet är förinställt för sökning på tidsperioden Senaste 30 dagarna. Du kan ändra tidsperioden, och du kan även ändra urvalet av källor till t ex Riksmedia, Regionmedia eller Magasin/Tidskrifter. Artiklar från Dagens Nyheter, Expressen, Dagens Industri och Sydsvenskan kommer in i arkivet först 24 timmar efter publicering. Mediearkivet ger inte åtkomst till den så kallade "låsta webben" för Dagens Nyheter och andra större dagstidningar, utan det är artiklar från den tryckta tidningen som du framförallt når via Mediearkivet.
Sökhjälp.
Medline (EBSCO)
Medline innehåller information artiklar inom medicin, sjukvård och odontologi, från 1966 och framåt. Det är nästan samma innehåll som i PubMed.
Ingår i Libsearch
Medline (Web of Science)
Medline innehåller information artiklar inom medicin, sjukvård och odontologi, från 1966 och framåt. Det är nästan samma innehåll som i PubMed.
Ingår i Libsearch
MLA International Bibliography
Information om artiklar, böcker och forskning om litteratur, språk och lingvistik, från 1923 och framåt.
Ingår i Libsearch
National Criminal Justice Reference Service, NCJRS
I databasen söker du abstrakt till artiklar inom bl a kriminologi.
Nationell arkivdatabas (NAD)
Här kan du söka information om arkiv i Sverige. NAD publicerar information om arkiv och samlingar hos Riksarkivet, kommun-och regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer, bibliotek med flera.
Nature
Tidskriftsartiklar inom medicin, teknik och naturvetenskap. Malmö universitetsbibliotek prenumrerar på ett tiotal tidskrifter från Nature.
Ingår i Libsearch
NE Play
Filmer från UR (utbildningsradion).
NE.se (Nationalencyklopedin)
NE.se är nätversionen av uppslagsverket och ordboken. NE:s sökruta tillåter felstavningar och ger förslag på sökord. I NE kan du också översätta ord från svenska till engelska.
NE:s ordböcker
Ordböcker från NE. Ordböckerna kan användas via NE:s webb sida eller genom att skapa ett användarnamn och ladda ner en app.
Nordic Base of Early Childhood Education and Care, NB-ECEC
Nyare kvalitetsgranskad forskning från Skandinavien inom omvårdnad och förskoleverksamhet, barn i åldern 0-6 år.
Norweigan register for scientific journals, series and publishers ("norska listan")
Register över vetenskapliga publiceringskanaler, används vid bibliometriska beräkningar.
OECD iLibrary
OECD iLibrary täcker en mängd ämnesområden bl a ekonomi och handel, sysselsättning, utbildning, beskattning, sociala frågor, migration, den finansiella sektorn, livsmedel och jordbruk, vetenskap och teknik, energi och miljö. Malmö universitet har ingen prenumeration på tjänsten.
Oria.no
Oria.no är Norges nationella bibliotekskatalog
Oxford Academic
Tidskrifter och e-böcker utgivna av Oxford University Press. Du hittar artiklar från de flesta ämnesområden. Vi har tillgång till tidskrifter från 1996 och framåt.
Ingår i Libsearch
Oxford Dictionary of English
Oxford Dictionary of English är en ordbok som fokuserar på hur engelska används idag.
Oxford English Dictionary
Engelsk ordbok som även innehåller stavningsvarianter och etymologiska analyser.
Oxford Handsbooks Online - Se Oxford Academic
Oxford Handbooks finns numera på Oxford Academic-plattformen.
Ingår i Libsearch
Oxford Reference Online
En samling med uppslagsverk och ordböcker inom många olika ämnen. Välj mellan att söka i ett av uppslagsverken eller sök samtidigt i flera.
Ingår i Libsearch
Oxford Research Encyclopedia of International Studies
Oxford Research Encyclopedia of International Studies är en tvärvetenskaplig, vetenskapligt granskad resurs inom området Internationella studier.
Oxford Research Encyclopedia of Politics
En kontinuerligt uppdaterad och vetenskapligt granskad encyklopedi inom Political Science.
Oxford Scholarship Online - se Oxford Academic
Oxford Scholarship Online finns numera på Oxford Academic-plattformen.
Ingår i Libsearch
PAIS
PAIS är en förkortning för Public Affairs Information Service, här hittar du referenser till artiklar mm inom statsvetenskap.
Ingår i Libsearch
Patent- och Registreringsverket (PRV)
Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller:
 • Svenska patent
 • Svenska offentliga patentansökningar
 • Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige
 • EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen)
 • Beviljade EP-patent där Sverige är designerat, det vill säga där sökanden vill göra sitt patent giltigt i Sverige. (Dessa är sökbara i databasen i sex månader efter EPO har beviljat det)
 • Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent
Patentdatabasen innehåller alla uppgifter och dokument som finns i PRV:s arkiv från 1885 fram till nu. I de äldre patentdokumenten kan informationen vara begränsad.
Project MUSE
Tidskrifter inom litteraturvetenskap, konst och kultur, historia, genusvetenskap mm. Det varierar från tidskrift till tidskrift från vilket år vi har tillgång till fulltexten, men i många fall är det från 00-talet.
Ingår i Libsearch
ProQuest
I ProQuest hittar du flera olika databaser t ex Sociological Abstracts och PsycInfo.
Psycarticles
Tidskriftsartiklar från ett 50-tal amerikanska och kanadensiska tidskrifter inom psykologi.
Ingår i Libsearch
Psycinfo
Psycinfo innehåller referenser till artiklar inom psykologi och närliggande ämnen. Med djup och bredd täcker databasen förutom psykologi även psykiatri, undervisning, ekonomi, medicin, farmakologi, språk, lingvistik och socialt arbete. Innehåller information om tidskrifter från 1887 och framåt, och böcker från 1987 och framåt.
PubMed
PubMed täcker medicin, omvårdnad, odontologi, hälso- och sjukvård samt de prekliniska ämnesområdena. Innehåll från 1948 och framåt.
Ingår i Libsearch
Retriever Business
Retriever Business innehåller information om alla Sveriges bolag, även enskilda firmor. Här finns information om organisationsnummer, antal anställda, kontaktinformation, styrelseinformation, årsredovisningar m.m.
Rock's Backpages
I arkivet hittar du artiklar om populärmusik från 1950-talet till idag.
Ingår i Libsearch
Routledge Handbooks Online
På Routledge Handbooks Online hittar du handböcker inom ämnena
 • Communication, Journalism, Media and Culture
 • Criminology
 • Education
Ingår i Libsearch
Royal Society of Chemistry
Tidskrifter från Royal Society of Chemistry, både ett 40-tal aktiva tidskrifter och arkivet från 1941-, samt fem databaser.
Ingår i Libsearch
Sage Business Cases
Sage Business Cases är en ämnesöverskridande databas med fallstudier från riktiga projekt med metodbeskrivningar.
Ingår i Libsearch
Sage Journals
Tidskrifter från förlaget Sage inom framförallt samhällsvetenskap och humaniora, men även omvårdnad och naturvetenskap. I Malmö universitets prenumeration ingår fulltext till artiklar från 1999 och framåt.
Ingår i Libsearch
Sage Knowledge
Välj mellan att söka i ett av uppslagsverk eller sök samtidigt i flera. Exempel på ämnen: utbildning, sociologi, internationella relationer, socialt arbete, forskningsmetodik.
Ingår i Libsearch
Sage Research Methods Cases
I Sage Research Methods Cases hittar man fallstudier från riktiga projekt med metodbeskrivningar för att lättare kunna få en förståelse för ofta abstrakta metodologiska koncept.
Ingår i Libsearch
Sage Research Methods Datasets
Sage Research Metodhs Datasets är en samling av datamängder och instruktionsguider som ger eleverna en chans att lära sig dataanalys genom praktiska övningar. Dataseten är indexerade utifrån metod och datatyp.
Sage Research Methods Video
SAGE Research Methods Video innehåller mer än 125 timmar video, inklusive handledning, fallstudier, expertintervjuer och mer, som täcker majoriteten av alla forskningsmetoder.
Sage Research Methods, SRMO
Sage Research Methods är ett verktyg för forskning, med fokus på metoder (både kvantitativa, kvalitativa som blandade metoder) snarare än ämne.

Inom SRMO finns också tillgång till det som heter Cases, Videos och Datasets. Här hittar man fallstudier, intervjuer och datamängder från riktiga projekt med metodbeskrivningar.
Ingår i Libsearch
Science Citation Index Expanded/Web of Science
Ingår i Web of Science Core Collection.
Ingår i Libsearch
ScienceDirect
I ScienceDirect söker du tidskriftsartiklar från förlaget Elsevier inom biologi, kemi, medicin, teknik och samhällsvetenskap. Tillgång från 1995 och framåt.
Ingår i Libsearch
SciFinder-n
Använd länken nedan för att skapa konto. Man måste befinna sig på campus vid registrering om man inte har en @mau mailadress.

https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=60247F39-86F3-50AB-6722-281C2D16E820

Antalet sparade referenser per användare är maximerat till 5000.
Scimago Journal & Country Rank
Med Scimago Journal & Country Rank kan du jämföra och utvärdera vetenskapliga tidskrifter.
Scopus
En abstract- och referensdatabas över kvalitetsgranskad litteratur inom alla vetenskapsområden. Verktyg för citeringssökningar.
Ingår i Libsearch
Social Science Citation Index/Web of Science
Ingår i Web of Science Core Collection.
Ingår i Libsearch
Sociological Abstracts
Innehåller information om tidskriftsartiklar, böcker och konferenser inom sociologi och närliggande ämnen. Innehåll från 1952 och framåt. Social Services Abstracts är inkluderad i databasen.
Ingår i Libsearch
SOU - Statens offentliga utredningar 1922- Fulltextsökning
Databasen består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 - 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till innevarande år.
SOU - Statens offentliga utredningar 1922-1999
Här kan du bläddra bland alla SOU:er som publicerades mellan 1922 till och med 1999.
Ingår i Libsearch
SOU - Statens offentliga utredningar 1999-
Här kan du söka eller bläddra bland Statens offentliga utredningar.
Ingår i Libsearch
Sportdiscus
Sportdiscus innehåller information om litteratur inom idrottsvetenskap och idrottsmedicin, och en stor del av tidskrifternas artiklar finns att läsa i databasen.
Ingår i Libsearch
SpringerLink
Tidskrifter inom medicin, teknik, naturvetenskap och ekonomi från Springer Nature. Du har också tillgång till e-böcker från samlingarna Engineering och Architecture & Design
Ingår i Libsearch
Standarder - SIS
SIS är en webbtjänst som ger dig access till aktuella standarder.

Genom abonnemanget hålls de standarder som vi valt ut uppdaterade.
Även standarder som inte ingår i vårt abonnemang kan förhandsgranskas, d.v.s man kan läsa inledning och innehållsförteckning.
Svemed+
Skandinavisk databas inom ämnesområdena medicin, hälso- och sjukvård, odontologi och omvårdnad, med referenser till ett hundratal skandinaviska tidskrifter. Från och med januari 2020 uppdateras inte SveMed+ med nytt material.
Ingår i Libsearch
Svensk Byggtjänst (klicka här för info om registrering)
För att kunna använda Svensk Byggtjänsts webbtjänster måste du först registrera dig som användare. Som student har du endast tillgång per läsår och fortsätter du dina studier så måste du registrera dig och aktivera dig på nytt kommande läsår.

I Svensk Byggtjänsts utbildningspaket ingår tillgång till AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning), Bygginfobas med byggsektorns viktigaste lagar och regler. Byggkatalogen med information om byggmaterial och leverantörer

För frågor om inloggning/webbtjänster skicka e-post till Kundservice
Telefon: 08-457 10 00

Läs mer om webbtjänsterna
Svensk mediedatabas
Sveriges nationalarkiv för ljud och rörlig bild: radio- och TV-program, filmer, skivor, kassetter, multimedier och videor. SMDB täcker de flesta svenska sändningar och utgåvor sedan 1979, men innehåller också äldre material. Malmö universitetsbibliotek är serviceställe för utlån från arkivet. Du söker och beställer själv via SMDB https://smdb.kb.se
Svensk MeSH
Du kan använda Svensk MeSH när du behöver hitta bra sökord att använda när du söker i medicinska databaser. Du kan också använda Svensk MeSH som en ordbok, när du vill översätta medicinska termer från svenska till engelska och tvärtom. Du kan söka både på svenska och engelska.
Svensk nationell datatjänst, SND
SND har som uppgift att synliggöra och tillgängliggöra svenska forskningsdata. Studier som inleds med ”SND” finns deponerade vid SND och de flesta av dessa går att beställa eller ladda ner.
Svenska Akademins ordböcker
Svenska Akademiens ordlista SAOL och Svenska Akademiens ordbok SAOB.
Svenska dagstidningar
Här hittar du alla svenska dagstidningar från 2014 och framåt, samt ett urval tidningar som är digitaliserade i sin helhet från start. Digitaliseringen görs efter hand och det nyaste läggs in med två-tre månaders fördröjning.

Databasen finns fritt på nätet, men det upphovsskyddade materialet kan du bara läsa på plats på Orkanenbiblioteket. Det finns en dator för detta i närheten av bibliotekets informationsdisk. Du bokar tid i en papperskalender bredvid datorn. Ifall du inte har möjlighet att själv boka tid kontakta biblioteket@mau.se. För att kunna spara och e-posta artiklarna behöver du skapa ett användarkonto i databasen.
SwePub
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.
Ingår i Libsearch
Taylor & Francis e-books
Taylor & Francis har mycket e-böcker inom ingenjörsvetenskap, miljövetenskap och teknik men även inom humaniora och samhällsvetenskap. Än så länge har vi endast en liten men växande samling.
Ingår i Libsearch
Taylor & Francis Online
Tidskrifter från Taylor & Francis, Routledge och Psychology Press. Vi har tillgång till Taylor & Francis-paketen Social Science & Humanities (SSH) och Science & Technology (S&T) samt Medical Library, från 1997 och framåt.
Ingår i Libsearch
Thieme MedOne
Thieme MedOne innehåller titlar inom medicinska ämnesområden som odontlogi, anatomi, neurologi, nutrition, sjukgymnastik och radiologi.

Appen MedOne finns för iOS och Android. I appen kan du ladda ner böcker i sin helhet, eller läsa online. För att använda appen när du befinner dig utanför universitets nätverk behöver du först ha registrerat ett personligt My MedOne-konto.
Tidskrifter A-Ö
I Tidskrifter A-Ö hittar du de tidskrifter som biblioteket prenumererar på.
Ulrichsweb
Innehåller bibliografisk information om tidskrifter och förlag.
United States Patent and Trademark Office
Hos USPTO finner du både patent- och varumärkesdatabaser samt tutorials mm.
Uppsök
Examensarbeten och studentuppsatser från svenska universitet och högskolor, däribland Malmö universitet.
UR access
OBS! Fungerar inte i Firefox pga av Flash

Program från Utbildningsradion. TV- och radioprogram inom många olika ämnesområden.
Visible Body
Visible body innehåller en komplett, sökbar interaktiv 3D-modell över kroppens anatomi. Detaljerade, anatomiskt korrekta, tredimensionella modeller av bland annat alla större organ och kroppssystem.

Du hittar även information som definitioner, det latinska namnet samt vilken anatomisk grupp varje organ eller system tillhör.

Visible Body finns även som appar för Android och iOS, se Anatomy Apps from Visible Body

Viktigt
 • Första gången du laddar ner och öppnar appen på en mobil enhet måste du vara uppkopplad mot Mau:s nätverk (Eduroam).
 • När appen är nedladdad går den att använda offline eller online både på och utanför universitetet.
 • För att kunna fortsätta använda appen måste du öppna den inom Mau:s nätverk var tredje månad.
Världens Klimat via NE.se
Fakta och insikter om klimat och klimatförändringar förr, nu och i framtiden.
Världens länder via NE
I Världens länder kan du hitta fakta om världens alla länder.
Undersöka skillnader och likheter mellan länder.
Titta på olika kartor över världen och få reda på mer om internationella samarbeten, viktiga organisationer och avtal.

Världens länder är en del av Nationalencyklopedin.
Världens Religioner via NE
I Världens Religioner finner du information om utbredning, inriktning, trosuppfattning och fördjupning kring världsreligionerna: Buddhism, Hinduism, Isalm, Judendom och Kristendom.
Web of Science Core Collection
I Web of Science Core Collection ingår:
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Conference Proceedings Citation Index- Science
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities
 • Emerging Sources Citation Index

Vi har tillgång till innehåll från 1900 och framåt. Du söker i hela Core Collection eller väljer ett eller flera index.

Utöver Core Collection har vi tillgång till Journal Citation Index och Essential Science Indicators (Journal and Highly Cited Data), samt Emerging Sources Citation Index, Medline, Scielo, Russian Citation Index och Korean Journal Index. I avtalet ingår även tjänsterna Endnote click och Publons.
Ingår i Libsearch
Web of Science Master journals list
Information om tidskrifterna som är indexerade i Web of Science.
Wiley Online Library
Databasen innehåller tidskrifter och e-böcker från Wiley Online Library. För de flesta tidskrifter har vi tillång till artiklar från 1997 eller 1998 och framåt.
Ingår i Libsearch
Wordfinder ordböcker, lexikon
Wordfinder är bara tillgängligt för universitets personal och studenter.
Wordfinder ger tillgång till flera hundra olika lexikon på ett flertal språk och kan kan användas på både dator och mobil. Man kan välja ut och spara lexikon i sin egen bokhylla.

Logga in
Logga in genom att välja Microsoft-inloggning (om du tidigare skapat personligt konto, logga först ut via kugghjulet).
Använd ditt UPN för inloggning:
Personal: förnamn.efternamn@mau.se, studenter: användarnamn@mau.se
Tjänsten kommer nu att leta upp vilken server du tillhör.
Logga in med ditt UPN (datorid + @mau.se) samt ditt lösenord.
För att spara dina favoritlexikon, gå via kugghjulet och Dictionaries.

Personal och bibliotekets datorer
Personal kan ladda ner Wordfinder via företagsportalen och integrera det med t ex Word. Wordfinder är också installerat på alla datorer i biblioteket. Favoritlexikon väljs i webbversionen via kugghjulet och Dictionaries, de läses därefter automatiskt in i WordFinder.

Manual för Wordfinder for Windows.
WorldCat
Sök böcker och se vilka bibliotek i världen som har dem.
WorldCat for Library Staff
Sök efter böcker i bibliotekskataloger i hela världen.
Endast access på campus och för max två samtidiga användare.
Worldwide Political Science Abstracts
Innehåller information om artiklar och böcker inom internationella relationer, politisk ekonomi, statsvetenskap mm. Innehåll från 1975 och framåt.
Ingår i Libsearch
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload.