i
Tidskriftsartiklar om management, ekonomi, reklam, samhällsfrågor och politik ur ett ekonomiskt perspektiv.
Nyheter från hela världen. Se A-Z Source list för vilka källor som ingår och från vilka år. Eller sök på ett ämne och filtrera resultatet på source type t ex dagstidningar, eller source name.
Tidskriftsartiklar och konferensrapporter om människa-dator-interaktion, mjukvara, databassystem och programmering.
Tidskriftsartiklar från American Chemical Society.
Tidskriftsartiklar från AIP. Malmö universitet har prenumeration på ett tiotal titlar.
Altinget försöker förmedla politiska nyheter på ett opartiskt och öppet sätt och samtidigt bidra med fördjupningar, analyser och debatter. Altinget förmedlar nyheter genom sina sakpolitiska portaler och via sina nyhetsbrev.

Altingets portaler:
 • Arbetsmarknad
 • Bo & Bygg
 • Civilsamhälle
 • EU
 • Infrastruktur
 • Miljö & Energi
 • Omsorg
 • Rikspolitik
 • Säkerhet
 • Utbildning
 • Vård och hälsa
Nyhetsbreven är nischade inom de olika områdena, vill du sätta upp eller ändra din ämnesbevakning kontakta Altinget via adm@altinget.se
Översikter av forskningslitteratur inom ämnesområden som psykologi, miljö, statsvetenskap, antropologi, hälsa, sociologi.
Tidskriftsartiklar inom hälsa, socialt arbete, psykologi, sociologi, ekonomi och politik, etniska relationer och utbildningsvetenskap.
Tidskriftsartiklar från American Physical Society.
Sök artiklar från svenska tidningar och tidskrifter mer än 30 år tillbaka i tiden. Många av artiklarna hittar du direkt i Artikelsök, annars kan du söka vidare efter dem i t ex Libsearch, Mediearkivet eller Tidskrifter A-Ö.
Ingår i Web of Science Core Collection.
ASM Handbooks innehåller handböcker inom materialvetenskap och är en av de bäst kända källorna för information om järn-metaller och icke-järnmetaller.
Här finns artiklar, illustrationer, tabeller, diagram, specifikationer och praktiska exempel.
Böcker på danska bibliotek
Tidskriftsartiklar inom medicin.
Tidskrifter inom inom humaniora, men även juridik, internationell rätt och folkrätt. I Malmö universitets prenumeration ingår fulltext till artiklar från 2000 och framåt.
Webbversionen av uppslagverket Encyclopedia Britannica. Du söker även i ordböcker från Merrialm-Webster och länkas vidare till information på webben och artiklar från EBSCO och Proquest. Encyclopedia Britannica finns även som app till Iphone och Ipad.
Med Browzine kan du söka bland de flesta av bibliotekets tidskrifter, samla dina favorittidskrifter i en egen bokhylla, spara och läsa artiklar. Finns även som app för telefon och surfplatta.
BFRs webbplats har skapats för att tillgängliggöra all den litteratur som producerades under nästan 60 år. Litteraturen består av allt från smalare forskningsrapporter till praktiska handböcker riktade till branschen. I stort sett i alla ämnen inom byggande och samhälls- planering behandlades.

Vid sökning sker direktlänkning till Libris nationella bibliotekskatalog där det framgår vilka bibliotek som tillhandahåller skriften.

Ett urval av skrifter har inskannats i sin helhet till PDF-format.
- se Svensk Byggtjänst
Tidskrifter och e-böcker från Cambridge University Press.
Tidskriftsatiklar inom omvårdnad och hälsa. I denna Cinahl-profil rensas sökrutan efter varje sökning, och snävare termer inkluderas från thesauren ("explode") (ändrat 2022-06-09).
Cochrane Library innehåller tre databaser inom evidensbaserad medicin:
Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) samt Clinical Answers.
OBS! Endast för forskare och doktorander vid Malmö universitet.

Covidence är ett webbaserat verktyg som effektiviserar processen när du gör en systematisk litteraturöversikt. Du kan i verktyget granska på citerings och fulltextnivå, bedöma risk för bias, skapa mallar för extraktion m.m. Kontakta biblioteket via formuläret nedan för att få tillgång till verktyget.
Vill du läsa mer om Covidence och få länkar till support och hjälpsidor klicka på länken nedan.
Här söker du samtidigt i Criminal Justice Database och National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) Abstracts Database.
E-böcker inom olika ämnen.
I Digitala forskarsalen från Riksarkivet kan du ta del av digitala arkivsamlingar med kyrkböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, bouppteckningar, foton på straffarbetsfångar, sjömän, krigsarkivets porträttsamlingar och mycket mer. Det finns 65,5 miljoner publika bilder.

Här finns också material som gör forskningen enklare i form av sökbara register och databaser (ca 30 miljoner poster). Folkräkningen, Sveriges befolkning är den mest använda av dem. Den innehåller ca 21 miljoner sökbara personer som levde i Sverige mellan åren 1860–1930.
Databas över kvalitetskontrollerade open access-tidskrifter.
Forskningspublikationer och studentuppsatser från Malmö universitet.
Examensarbeten och studentuppsatser från många svenska universitet och högskolor, däribland Malmö universitet.
Databas över kvalitetskontrollerade open access-eböcker
Sök upp artiklar utifrån DOI-nummer
 • Current Digest Soviet/Russian Domestic Policy Series - 1991-93, 1993 till 1995 och 1996, 3 volymer.
 • Current Digest USSR Today Series - översättningar av Soviet press articles 1977-91, 4 volymer.
 • Countdown to War in Georgia: Russia's Foreign Policy and Media Coverage of the Conflict in South Ossetia and Abkhazia
Ebook Central innehåller en stor mängd e-böcker inom flera olika ämnen.
I EBSCO hittar du flera olika databaser, t ex ERIC och SPORTDiscus.
Ebsco eBook collection innehåller e-böcker inom en mängd olika områden.
Några böcker kan endast läsas av en person i taget, dessa går inte heller att ladda ner.
Genom att skapa ett konto på plattformen kan du skapa bokmärke, skriva kommentarer och stryka under text i böckerna.
Tidskriftsartiklar inom pedagogik och undervisning. Alla nivåer inom undervisning täcks, från tidig barndom till högre utbildning.
Tidskrifter inom främst företagsekonomi, organisation och ledarskap från förlaget Emerald.
Ett komplement till Web of Science övriga index, för titlar som är under review av Web of Science. Ingår i Web of Science Core Collection.
Engelsk corpus, dvs samling med engelsk språkdata, används inom lingvistik-studier.
ERIC är en amerikansk databas över artiklar och böcker med inriktning på utbildning, pedagogik och psykologi. Börja gärna din sökning i tesaurusen för ett bättre resultat.
ERIC är en amerikansk databas över artiklar och böcker med inriktning på utbildning, pedagogik och psykologi. Börja gärna din sökning i tesaurusen för ett bättre resultat.
Bibliometrisk information och trender baserat på Web of Science.
Hos European Patent Office hittar du flera olika databaser där man kan söka patentinformation.
Europeana samarbetar med europeiska arkiv, bibliotek och museer för att sprida kulturarv i utbildnings- och forskningssyfte och för nöjes skull. Samlingarna har särskilda teman som konst, mode, musik, fotografi och första världskriget men innehåller också gallerier, bloggar och utställningar som informerar och inspirera
Böcker på finska bibliotek
Fredsarkivet (tidigare känt som Folke Bernadotte-samlingarna) samlar, digitaliserar och tillgängliggör dokumentation om svenskt deltagande i internationella fredsinsatser genom tiderna. Materialet nås kostnadsfritt i en digital databas och tillgängliggörs även genom digitala utställningar. Fredsarkivet är en del av FBA - Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. Tjänsten kräver ett personligt konto.
Samling med uppslagsverk och ordböcker inom många olika ämnen. Välj mellan att söka i ett av uppslagsverken eller sök samtidigt i flera.
Via Geodataportalen kan du ta del av informationsfilmer om avtal, myndigheternas data och hur nedladdningstjänsten GET fungerar. Studenter och anställda vid Malmös universitet kan dessutom ladda ner geodata via GET-tjänsten.
Databas med digitaliserade bilder av växtdelar från herbarier.
Google Scholar är ett alternativ till Libsearch när du söker efter vetenskapliga artiklar. Du kan ställa in Google Scholar så att länken till fulltext visas om biblioteket har artikeln. Gå till Bibliotekslänkar i Google Scholars inställningar. Sök på Malmö University och välj Malmö University - Fulltext via Mau.
Referenser till böcker och tidskriftsartiklar med fokus på relationen mellan människan och miljön.
Historisches Wörterbuch der Rhetorik, (Historical Dictionary of Rhetoric) är ett övergripande referensverk inom retorik.
Artiklarna är tematiskt länkade till varandra för ett erbjuda användaren så innehållsrik information som möjligt.
I Historiska kartor visar Lantmäteriet stora delar av sin kartskatt. Här finns mer än en miljon historiska kartor från hela Sverige från perioden 1628-1927
Nordiska tidskrifter inom olika ämnen.
Tidskrifter, konferensbidrag och standarder inom teknik, datavetenskap och kommunikation.
Uppslagsverk med längre introducerande artiklar (ca 4 sidor/uppslagsord) till ämnen, personer och metoder inom sociologi, historia, filosofi, pedagogik, statsvetenskap mm. Du får också lästips och referenser till ämnet.
Prenumeration på ryska dagstidningen Izvestiia 1917-, se arkivet för äldre nummer.
Arkiv för ryska dagstidningen Izvestiia, från första numret 1917 tom 2016.
Med Journal Citation Reports kan du jämföra och utvärdera vetenskapliga tidskrifter. I databasen finns information om t ex vilka tidskrifter som är mest citerade, vilka tidskrifter som har högst impact factor.
I Journals A-Z hittar du alla tidskrifter som Malmö universitetsbibliotek prenumererar på.
Tillgänglig endast för studenter och personal vid Malmö universitet.

JP Arbetsrättsnet erbjuder nyhetsbevakning, praxis, förarbeten, författningar, relevanta myndighetsföreskrifter och vägledande dokument inom arbetsrättsområdet. Materialet rör bland annat anställning, omplacering, uppsägning, arbetstid, diskriminering och kollektivavtal.
Tillgänglig endast för studenter och personal vid Malmö universitet.

Med JP Förvaltningsnet får du tillgång till de senaste lagändringarna och domarna inom förvaltningsrätten. Tjänsten ger dig ett stöd exempelvis genom lagkommentarer till förvaltningslagen, kommunallagen och en rad andra centrala lagar.
Tillgänglig endast för studenter och personal vid Malmö universitet.

JP Infonet samlar allt juridiskt grundmaterial såsom lagar, regler, förarbeten, domar och beslut. Här finns också vägledande dokument, blanketter och checklistor. Malmö universitet har tillgång till Arbetsrättsnet, Förvaltningsnet, Migrationsnet, Sjukvårdsnet, Skolnet och Socialnet.
Tillgänglig endast för studenter och personal vid Malmö universitet.

I JP Migrationsnet hittar du rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen inom migrationsfrågor. Tjänsten passar för dig som arbetar eller studerar med frågor om asyl- eller integrationsfrågor.
Tillgänglig endast för studenter och personal vid Malmö universitet.

JP Sjukvårdsnet är ett verktyg för att inhämta och nyttja rättsinformation på sjukvårdsrättsområdet. Här finns databaser med lagar, förarbeten och domar. Verktyget innehåller även förklarande kommentarer av samtliga större lagar på sjukvårdsrättsområdet samt en pedagogisk genomgång av rättskällor, tolkning och sökning av rättsinformation.
Tillgänglig endast för studenter och personal vid Malmö universitet.

JP Skolnet innehåller analyser, referat av domar och beslut, lagkommentarer till varje paragraf i skollagen. Tjänsten innehåller regelverket för förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning.
Tillgänglig endast för studenter och personal vid Malmö universitet.

JP Socialnet täcker in socialtjänstens olika områden, bland annat frågor som gäller barn och unga, ekonomiskt bistånd, familjerätt, funktionshinder, missbruk och äldreomsorg. Verktyget innehåller även förklarande kommentarer av samtliga större lagar på socialrättsområdet.
Tidskrifter och e-böcker inom samhällsvetenskap och humaniora. Tidskrifterna finns tillgängliga i JSTOR från sitt första nummer, ibland så långt tillbaka som 1800-talet. De senaste årens nummer av tidskrifterna når du oftast inte via JSTOR. Vi har tillgång till "JSTOR Archival Journals and Primary Source Collection", samt böcker inom Political Science, Language & Literature och Sociology.
JUNO är en svensk juridisk tjänst som förutom lagar, författningar och domar i högre rättsinstanser bland annat innehåller: Norstedts juridik lagkommentarer, Lexino lagkommentarer, Karnov lagkommentarer, e-böcker, tidskrifter samt Legal English dictionary.
Karger innehåller innehåller tidskrifter och bokserier inom medicin och odontologi. I Malmö universitets prenumeration ingår fulltext till artiklar från 1998 och framåt.
Karnov Open är en kostnadsfri tjänst från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade.
KLARA är en databas för Kemikalieinspektionen.
I Kemikaliedatabasen kan man söka på produktnamn, CAS-nummer eller artikelnummer. I databasen hittar man klassificering, risk-brandklass, avfalls- och transportinformation.

Kemikaliehanteringsdelen kräver inloggning och är ett verktyg för de som arbetar med kemikalier inom högskolan. För att få inloggning krävs att man genomgått utbildning.
Knowledge Unlatched är en plattform för öppet tillgängliga e-böcker. Finansieringen görs av deltagande bibliotek men titlarna är tillgängliga för alla.
Kompass är ett söksystem för den som söker leverantörer och kunder. Kompass har information om företag, befattningshavare, varumärkesnamn och agenturer över hela världen. Om du vill spara sökningar eller anteckningar döp gärna dessa med ditt namn först då systemet är gemensamt och synligt för alla. Det är tyvärr inte möjligt att skapa egna konton för detta.
Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker.
Kriterium är ett nytt sätt att kvalitetsmärka vetenskapliga böcker med en certifiering som ska säkerställa och visa att en vetenskaplig bok genomgått en kontrollerad peer review-process. Kriterium-märkningen innebär också att boken ska finnas fritt digitalt tillgänglig, open access.
Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.
I Landguiden finns uppdaterad information om alla världens länder, konflikter och organisationer.
Du kan även jämföra länder statistiskt och få svaren i tabeller och diagram.
I Springers bokserie Lecture Notes in Computer Science, (LNCS) publiceras konferenspapper, workshops och monografier inom datavetenskap.
Serien som startades 1973, uppdateras årligen med ca 400 volymer.
I Lexin hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Du kan även lyssna till uttalet av svenska ord.
Sök artiklar via DOI och PMID och se om den finns på Malmö universitetsbibliotek
Artiklar inom informations- och biblioteksvetenskap. Innehåll från 1969 och framåt.
Artiklar inom informations- och biblioteksvetenskap. Innehåll från mitten av 1960-talet och framåt.
I Libris kan du hitta böcker inom ditt ämne som finns på något annat bibliotek i Sverige, du ser också all litteratur som är utgiven i Sverige. När du använder länken från bibliotekets webb är Malmö universitetsbibliotek satt som favorit/mina bibliotek. Då ser du direkt om boken finns här, och du får länkar till fjärrlån mm.
Gemensamt söksystem för merparten av bibliotekets databaser, böcker och tidskrifter. Du kan förfina din sökning efter hand till t ex ”Peer review och vetenskapligt material” eller göra din sökning bredare genom att bocka ur avgränsningen "Elektroniskt och tryckt material via biblioteket". Libsearch är Malmö universitetsbiblioteks version av discovery-söktjänsten EDS från EBSCO.
Länk utan inloggning för dig som inte är studerar eller jobbar på Malmö universitet.
Sökverktyg för fulltextsökning i bibliotekets handböcker, metodböcker och uppslagsverk, bl.a. ASM handbooks, Britannica, olika Oxfordverk, Routledge Handbooks, SAGE Research Methods Foundations En del e-böcker finns också med. Tjänsten bygger på discoverytjänsten EDS från EBSCO och är under test.
Komplement till bibliotekets vanliga söktjänst Libsearch. Systemet går utanför bibliotekets bestånd och kanske även utanför det som är accessbart. Libsearch - supplement är en version av discovery-söktjänsten EDS från EBSCO.
Information om artiklar, böcker och avhandlingar om språkvetenskap, t ex fonetik, syntax och semantik. Information från 1973 och framåt.
Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är avsedda som kunskapsstöd och vägledning till hur läkemedel bör användas i den kliniska vardagen och riktar sig främst till hälso- och sjukvården och djursjukvården.
Göteborgs universitet har digitaliserat alla äldre svenska läroplaner.
Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och vuxenutbildningen styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.
Här finns även allmänna råd som stöd för verksamheternas arbete att leva upp till bestämmelserna. För äldre läroplaner se Läroplaner från Skolverket (äldre digitaliserade läroplaner)
Vi rekommenderar att du söker i Libsearch istället.
Plattform med tillgänglighet för e-böcker.
Information om artiklar, böcker och forskning om matematik. Innehåll från 1940 och framåt.
Information om artiklar, böcker och forskning om matematik. Innehåll från 1940 och framåt.
Tidningsartiklar i fulltext, publicerade efter 1981. Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv för tryckta dagstidningar, tidskrifter och affärspress. Mediearkivet är förinställt för sökning på tidsperioden Senaste 30 dagarna. Du kan ändra tidsperioden, och du kan även ändra urvalet av källor till t ex Riksmedia, Regionmedia eller Magasin/Tidskrifter. Artiklar från Dagens Nyheter, Expressen, Dagens Industri och Sydsvenskan kommer in i arkivet först 24 timmar efter publicering. Mediearkivet ger inte åtkomst till den så kallade "låsta webben" för Dagens Nyheter och andra större dagstidningar, utan det är artiklar från den tryckta tidningen som du framförallt når via Mediearkivet.
Medline innehåller information artiklar inom medicin, sjukvård och odontologi, från 1966 och framåt. Det är nästan samma innehåll som i PubMed.
Medline innehåller information artiklar inom medicin, sjukvård och odontologi, från 1966 och framåt. Det är nästan samma innehåll som i PubMed.
Information om artiklar, böcker och forskning om litteratur, språk och lingvistik, från 1923 och framåt.
I databasen söker du abstrakt till artiklar inom bl a kriminologi.
Här kan du söka information om arkiv i Sverige. NAD publicerar information om arkiv och samlingar hos Riksarkivet, kommun-och regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer, bibliotek med flera.
Tidskriftsartiklar inom medicin, teknik och naturvetenskap. Malmö universitetsbibliotek prenumrerar på ett tiotal tidskrifter från Nature.
Filmer från UR (utbildningsradion).
NE.se är nätversionen av uppslagsverket och ordboken. NE:s sökruta tillåter felstavningar och ger förslag på sökord. I NE kan du också översätta ord från svenska till engelska.
Ordböcker från NE. Ordböckerna kan användas via NE:s webb sida eller genom att skapa ett användarnamn och ladda ner en app.
- se Access World News Research Collection (NewsBank)
Nyare kvalitetsbedömd forskning om barn i förskoleåldern (0–6 år). Databasen riktar sig till pedagogikstuderande, yrkesverksamma och lärare på utbildningar i pedagogik. Databasen uppdateras varje år och innehåller kvalitetsgodkända studier från 2006–2020.
Register över vetenskapliga publiceringskanaler, används vid bibliometriska beräkningar.
OECD iLibrary täcker en mängd ämnesområden bl a ekonomi och handel, sysselsättning, utbildning, beskattning, sociala frågor, migration, den finansiella sektorn, livsmedel och jordbruk, vetenskap och teknik, energi och miljö. Malmö universitet har ingen prenumeration på tjänsten.
Oria.no är Norges nationella bibliotekskatalog
Tidskrifter och e-böcker utgivna av Oxford University Press. Du hittar artiklar från de flesta ämnesområden. Vi har tillgång till tidskrifter från 1996 och framåt.
Oxford Dictionary of English är en ordbok som fokuserar på hur engelska används idag.
Engelsk ordbok som även innehåller stavningsvarianter och etymologiska analyser.
Oxford Handbooks finns numera på Oxford Academic-plattformen.
En samling med uppslagsverk och ordböcker inom många olika ämnen. Välj mellan att söka i ett av uppslagsverken eller sök samtidigt i flera.
Oxford Research Encyclopedia of International Studies är en tvärvetenskaplig, vetenskapligt granskad resurs inom området Internationella studier.
En kontinuerligt uppdaterad och vetenskapligt granskad encyklopedi inom Political Science.
Oxford Scholarship Online finns numera på Oxford Academic-plattformen.
PAIS är en förkortning för Public Affairs Information Service, här hittar du referenser till artiklar mm inom statsvetenskap.
Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller:
 • Svenska patent
 • Svenska offentliga patentansökningar
 • Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige
 • EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen)
 • Beviljade EP-patent där Sverige är designerat, det vill säga där sökanden vill göra sitt patent giltigt i Sverige. (Dessa är sökbara i databasen i sex månader efter EPO har beviljat det)
 • Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent
Patentdatabasen innehåller alla uppgifter och dokument som finns i PRV:s arkiv från 1885 fram till nu. I de äldre patentdokumenten kan informationen vara begränsad.
Tidskrifter inom litteraturvetenskap, konst och kultur, historia, genusvetenskap mm. Det varierar från tidskrift till tidskrift från vilket år vi har tillgång till fulltexten, men i många fall är det från 00-talet.
I ProQuest hittar du flera olika databaser t ex Sociological Abstracts och ABI/INFORM Global.
Tidskriftsartiklar från ett 50-tal tidskrifter inom psykologi publicerade av APA Journals™ och till APA affilierade tidskrifter.
Psycinfo innehåller referenser till artiklar inom psykologi och närliggande ämnen. Med djup och bredd täcker databasen förutom psykologi även psykiatri, undervisning, ekonomi, medicin, farmakologi, språk, lingvistik och socialt arbete. Innehåller information om tidskrifter från 1887 och framåt, och böcker från 1987 och framåt.
PubMed täcker medicin, omvårdnad, odontologi, hälso- och sjukvård samt de prekliniska ämnesområdena. Innehåll från 1948 och framåt.
Retriever Business innehåller information om alla Sveriges bolag, även enskilda firmor. Här finns information om organisationsnummer, antal anställda, kontaktinformation, styrelseinformation, årsredovisningar m.m.
– se Mediearkivet
- se Digitala forskarsalen eller Nationell Arkivdatabas
I arkivet hittar du artiklar om populärmusik från 1950-talet till idag.
Tidskrifter från Royal Society of Chemistry, både ett 40-tal aktiva tidskrifter och arkivet från 1941-, samt fem databaser.
Sage Business Cases är en ämnesöverskridande databas med fallstudier från riktiga projekt med metodbeskrivningar.
Tidskrifter från förlaget Sage inom framförallt samhällsvetenskap och humaniora, men även omvårdnad och naturvetenskap. I Malmö universitets prenumeration ingår fulltext till artiklar från 1999 och framåt.
Välj mellan att söka i ett av uppslagsverk eller sök samtidigt i flera. Exempel på ämnen: utbildning, sociologi, internationella relationer, socialt arbete, forskningsmetodik.
I Sage Research Methods Cases hittar man fallstudier från riktiga projekt med metodbeskrivningar för att lättare kunna få en förståelse för ofta abstrakta metodologiska koncept.
Sage Research Metodhs Datasets är en samling av datamängder och instruktionsguider som ger eleverna en chans att lära sig dataanalys genom praktiska övningar. Dataseten är indexerade utifrån metod och datatyp.
SAGE Research Methods Video innehåller mer än 125 timmar video, inklusive handledning, fallstudier, expertintervjuer och mer, som täcker majoriteten av alla forskningsmetoder.
Sage Research Methods är ett verktyg för forskning, med fokus på metoder (både kvantitativa, kvalitativa som blandade metoder) snarare än ämne.
Inom SRMO finns också tillgång till det som heter Cases, Videos och Datasets. Här hittar man fallstudier, intervjuer och datamängder från riktiga projekt med metodbeskrivningar.
Ingår i Web of Science Core Collection.
I ScienceDirect söker du tidskriftsartiklar från förlaget Elsevier inom biologi, kemi, medicin, teknik och samhällsvetenskap. Tillgång från 1995 och framåt.
Använd länken nedan för att skapa konto. Man måste befinna sig på campus vid registrering. scifinder.cas.org/registration/...

Antalet sparade referenser per användare är maximerat till 5000.
Med Scimago Journal & Country Rank kan du jämföra och utvärdera vetenskapliga tidskrifter.
En abstract- och referensdatabas över kvalitetsgranskad litteratur inom alla vetenskapsområden. Verktyg för citeringssökningar.
är ett fritt, AI-förstärkt, discovery-verktyg för att söka efter vetenskapliga publikationer inom alla discipliner. Möjligt att följa både publikationens egna referenser och de som citerar publikationen.
Ingår i Web of Science Core Collection.
Innehåller information om tidskriftsartiklar, böcker och konferenser inom sociologi och närliggande ämnen. Innehåll från 1952 och framåt. Social Services Abstracts är inkluderad i databasen.
Databasen består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 - 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till innevarande år.
Här kan du bläddra bland alla SOU:er som publicerades mellan 1922 till och med 1999.
Här kan du söka eller bläddra bland Statens offentliga utredningar publicerade från 1999 och framåt.
Sportdiscus innehåller information om litteratur inom idrottsvetenskap och idrottsmedicin, och en stor del av tidskrifternas artiklar finns att läsa i databasen.
Tidskrifter inom medicin, teknik, naturvetenskap och ekonomi från Springer Nature. Du har också tillgång till e-böcker från samlingarna Engineering och Architecture & Design
SIS är en webbtjänst som ger dig access till aktuella standarder.
Genom abonnemanget hålls de standarder som vi valt ut uppdaterade.
Även standarder som inte ingår i vårt abonnemang kan förhandsgranskas, d.v.s man kan läsa inledning och innehållsförteckning.
Skandinavisk databas inom ämnesområdena medicin, hälso- och sjukvård, odontologi och omvårdnad, med referenser till ett hundratal skandinaviska tidskrifter. Från och med januari 2020 uppdateras inte SveMed+ med nytt material.
Endast för studenter och personal vid Malmö universitet.

För att kunna använda Svensk Byggtjänsts webbtjänster måste du först registrera dig som användare. Som student har du endast tillgång per läsår och fortsätter du dina studier så måste du registrera dig och aktivera dig på nytt kommande läsår.

I Svensk Byggtjänsts utbildningspaket ingår tillgång till AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning), Bygginfobas med byggsektorns viktigaste lagar och regler. Byggkatalogen med information om byggmaterial och leverantörer

För frågor om inloggning/webbtjänster skicka e-post till Kundservice
Telefon: 08-457 10 00

Läs mer om webbtjänsterna
Sveriges nationalarkiv för ljud och rörlig bild: radio- och TV-program, filmer, skivor, kassetter, multimedier och videor. SMDB täcker de flesta svenska sändningar och utgåvor sedan 1979, men innehåller också äldre material. Malmö universitetsbibliotek är serviceställe för utlån från arkivet. Du söker och beställer själv via SMDB https://smdb.kb.se
Du kan använda Svensk MeSH när du behöver hitta bra sökord att använda när du söker i medicinska databaser. Du kan också använda Svensk MeSH som en ordbok, när du vill översätta medicinska termer från svenska till engelska och tvärtom. Du kan söka både på svenska och engelska.
SND har som uppgift att synliggöra och tillgängliggöra svenska forskningsdata. Studier som inleds med ”SND” finns deponerade vid SND och de flesta av dessa går att beställa eller ladda ner.
Svenska Akademiens ordlista SAOL och Svenska Akademiens ordbok SAOB.
Ett register över sakkunniggranskade publiceringskanaler i Swepub.
Kungliga bibliotekets söktjänst med digitaliserade svenska dagstidningar. Allt material är fritt att söka i och tidningar som är publicerade 1900 eller tidigare är även fritt tillgängliga att läsas och laddas ner. Material som är publicerat 1901 och senare är upphovsrättsskyddat och kan endast läsas plats på Orkanenbiblioteket.
Det finns en dator för detta i närheten av bibliotekets informationsdisk. Du bokar tid i en papperskalender bredvid datorn. Ifall du inte har möjlighet att själv boka tid kontakta biblioteket@mau.se. För att kunna spara och e-posta artiklarna behöver du skapa ett användarkonto i databasen.
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.
Taylor & Francis har mycket e-böcker inom ingenjörsvetenskap, miljövetenskap och teknik men även inom humaniora och samhällsvetenskap. Än så länge har vi endast en liten men växande samling.
Tidskrifter från Taylor & Francis, Routledge och Psychology Press. Vi har tillgång till Taylor & Francis-paketen Social Science & Humanities (SSH) och Science & Technology (S&T) samt Medical Library, från 1997 och framåt.
Thieme MedOne innehåller titlar inom medicinska ämnesområden som odontlogi, anatomi, neurologi, nutrition, sjukgymnastik och radiologi.
Appen MedOne finns för iOS och Android. I appen kan du ladda ner böcker i sin helhet, eller läsa online. För att använda appen när du befinner dig utanför universitets nätverk behöver du först ha registrerat ett personligt My MedOne-konto.
I Tidskrifter A-Ö hittar du de tidskrifter som biblioteket prenumererar på.
Här hittar du de tryckta tidskrifter som finns på biblioteket.
Innehåller bibliografisk information om tidskrifter och förlag.
Hos USPTO finner du både patent- och varumärkesdatabaser samt tutorials mm.
Examensarbeten och studentuppsatser från svenska universitet och högskolor, däribland Malmö universitet.
OBS! Fungerar inte i Firefox pga av Flash
Program från Utbildningsradion. TV- och radioprogram inom många olika ämnesområden.
Visible body innehåller en komplett, sökbar interaktiv 3D-modell över kroppens anatomi. Detaljerade, anatomiskt korrekta, tredimensionella modeller av bland annat alla större organ och kroppssystem.

Du hittar även information som definitioner, det latinska namnet samt vilken anatomisk grupp varje organ eller system tillhör.

Malmö universitet har tillgång till följande delar av Visible Body
 • Human Anatomy Atlas 2018
 • Muscle Premium 2018
 • Skeleton premium
 • Physiology Animations
 • Heart & Circulatory premium
Visible Body finns även som appar för iOS och äldre verisioner av Android se,Anatomy Apps from Visible Body
Använd länken ovan och gå inte direkt till App store eller Google Play. Alla versioner av android stöds inte.

Manual från Ovid

Viktigt
 • Första gången du laddar ner och öppnar appen på en mobil enhet måste du vara uppkopplad mot Mau:s nätverk (Eduroam).
 • När appen är nedladdad går den att använda offline eller online både på och utanför universitetet.
 • För att kunna fortsätta använda appen måste du öppna den inom Mau:s nätverk var tredje månad.
Fakta och insikter om klimat och klimatförändringar förr, nu och i framtiden.
I Världens länder kan du hitta fakta om världens alla länder. Undersöka skillnader och likheter mellan länder. Titta på olika kartor över världen och få reda på mer om internationella samarbeten, viktiga organisationer och avtal. Världens länder är en del av Nationalencyklopedin.
I Världens Religioner finner du information om utbredning, inriktning, trosuppfattning och fördjupning kring världsreligionerna: Buddhism, Hinduism, Isalm, Judendom och Kristendom.
I Web of Science Core Collection ingår:
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Conference Proceedings Citation Index- Science
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities
 • Emerging Sources Citation Index.
Vi har tillgång till innehåll från 1900 och framåt. Du kan söka i hela Core Collection eller välja index. Utöver Core Collection har vi tillgång till Journal Citation Index och Essential Science Indicators (Journal and Highly Cited Data), samt Grants Index, KCI-Korean Journal Database, MEDLINE, Preprint Citation Index, ProQuest Dissertations & Theses Citation Index and SciELO Citation index.
Information om tidskrifterna som är indexerade i Web of Science.
Databasen innehåller tidskrifter och e-böcker från Wiley Online Library. För de flesta tidskrifter har vi tillång till artiklar från 1997 eller 1998 och framåt.
Wordfinder är bara tillgängligt för universitets personal och studenter.
Wordfinder ger tillgång till flera hundra olika lexikon på ett flertal språk och kan kan användas på både dator och mobil. Man kan välja ut och spara lexikon i sin egen bokhylla.

Logga in
Logga in genom att välja Microsoft-inloggning (om du tidigare skapat personligt konto, logga först ut via kugghjulet).
Använd ditt UPN för inloggning:
Personal: förnamn.efternamn@mau.se, studenter: användarnamn@mau.se
Tjänsten kommer nu att leta upp vilken server du tillhör.
Logga in med ditt UPN (datorid + @mau.se) samt ditt lösenord.
För att spara dina favoritlexikon, gå via kugghjulet och Dictionaries.

Personal och bibliotekets datorer
Personal kan ladda ner Wordfinder via företagsportalen och integrera det med t ex Word. Wordfinder är också installerat på alla datorer i biblioteket. Favoritlexikon väljs i webbversionen via kugghjulet och Dictionaries, de läses därefter automatiskt in i WordFinder.

Manual för Wordfinder for Windows.
Sök böcker och se vilka bibliotek i världen som har dem.
Sök efter böcker i bibliotekskataloger i hela världen.
Endast access på campus och för max två samtidiga användare.
Innehåller information om artiklar och böcker inom internationella relationer, politisk ekonomi, statsvetenskap mm. Innehåll från 1975 och framåt.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload.